Reklamace

Informace pro spotřebitele


Když je potřeba výrobek reklamovat, vyjdeme vám maximálně vstříc.

Kontaktujte nás a popište problém, který se zbožím máte. Poskytneme vám úplné a odborné informace a sdělíme vám, zda se opravdu jedná o vadu a je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení. Reklamaci vám vyřešíme písemně, emailem i osobně.

Pro popis závady a identifikaci zboží použijte náš reklamační formulář. Vždy přiložte fakturu nebo daňový doklad (stačí i kopie) nebo řádně vyplněný a potvrzený záruční list.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží k nám a končí vyřízením reklamace v servise či u prodejce.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Náklady spojené s dopravou zboží k nám a zpět, vám budou uhrazeny při splnění všech těchto podmínek:

 1. reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
 2. podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
 3. písemně doložíte výši nákladů (účtenka za poštovné, přepravní list apod.).

Upozornění:
lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

Nejčastější typy reklamací u dřezů a jejich řešení

 1. V průběhu užívání dřezu se vyskytne závada
  V případě, že se v průběhu užívání dřezu objeví skrytá vada nebo se projeví vada materiálu lze dohodnout snížení ceny, výměnu výrobku za nový, popřípadě (dle povahy výrobku) bezplatná oprava.
 2. Dřez při vyklepávání nebo odvrtávání otvorů praskne
  V tomto případě reklamaci neuznáme z důvodu neodborného zásahu. Vyklepávání záslepky popřípadě odvrtávání je zásah do produktu a musí jej provádět pouze proškolený technický pracovník s patřičným nářadím. Zároveň by měl být pojištěný proti případným škodám, aby při neodborném zásahu pojišťovna pokryla způsobené škody (ve většině případů je potřeba pořídit nový dřez). Více informací >>

 3. Při doručení přepravcem, před převzetím zásilky zjistíte, že je obal nebo obsah poškozen
  Zboží od přepravce nepřebírejte a jako důvod uveďte poškození zásilky. Poté nás prosím informujte.

 4. Po převzetí a rozbalení zásilky (např. až doma nebo jinde) zjistíte, že je dřez mechanicky poškozen přepravou
  Neprodleně nás nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky kontaktujte a nahlašte problém. Zároveň nahlašte škodu i přepravci:

Internetový obchod kuchynsky-drez.cz provozuje firma EU Store s.r.o. IČ: 03242897, DIČ: CZ03242897
se sídlem Třebovická 5080 / 41, 722 00 Ostrava - Třebovice.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka č. 59637.
Copyright ©2020 EU Store s.r.o. |DB0 0ms | Právní doložka