Typy montáže dřezu

Před pořízením nového dřezu musíte mít jasno


Existuje několik variant jak namontovat kuchyňský dřez do pracovní desky. Při výběru kuchyňského dřezu musíte mít jasno, jakým způsobem se bude do pracovní desky montovat.

Horní

Tradiční a nejčastěji používaný typ montáže se shora pracovní desky.

Horní montáž

Spodní

Vhodný pro pracovní desky z přírodního kamene či kompozitních materiálů.

Spodní montáž

 Integrovaný

Typ montáže vhodný pro pracovní desky z přírodního kamene či kompozitních materiálů, do kterých se ze shora do drážky zapustí horní lem dřezu.

Integrovaný

 Přesahový

Typ horní montáže pro všechny druhy pracovních desek, kdy horní lem dřezu tvoří na desce jen nepatrný přesah (vysoký pouhou tloušťkou materiálu plechu).

Přesahový

 Celoplošný

Tradiční - nástavný typ, kdy dřez zcela nahrazuje pracovní desku (v celé ploše na šířku).

Celoplošný

 Modulový

Dřezy se orientují zády ke stěně, nebo k jiné přepážce a montují se přímo na spodní spodní skříňku, kdy k okrajům dřezu musí přiléhat pracovní deska. Dřezy se nijak neupevňují a ve skřínce jsou fixovány svou vyšší váhou a přiléhavosti pracovní desky k okrajům. Vhodné především pro kameninové desky, v případě použití dřevěné pracovní desky je nutno důkladně zaizolovat okraje.

Přesahový